(Ukr.OmU) Mavka - Hterin des Waldes

FSK 6 100 min Animation

Ukrainischer Animationsfilm in der Originalversion mit deutschen Untertiteln.

Ukrainischer Animationsfilm in der Originalversion mit deutschen Untertiteln. Mavka, a Soul of the Forest, faces an impossible choice between love and her duty as Guardian of the Heart of the Forest when she falls in love with a human, a talented young musician Lucas. Мавка — Душа і Берегиня Лісу — закохується в людину, талановитого музиканта Лукаша, та опиняється перед складним вибором: любов чи обов’язок лісової Берегині.

Verfügbare Formate:
OmU
Kinderkino
Dienstag 06.06.2023

Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Heute noch im Programm